FM-PROTECT

Фано-Мак ДООЕЛ
Се што ви е потребно за заштита при работа

  • aleksandar@fmprotect.mk
  • +389 78 28 28 38

FM-PROTECT

Фано-Мак ДООЕЛ
Се што ви е потребно за заштита при работа

Партнери

МАКЕДОНИЈА

Соработуваме со повеке компании од Македонија меѓу кој се: Техас Тим, Нортекс,Стелатекс, Пеко-текс и др.

СТРАНСКИ БРЕНДОВИ

Во интерес на задоволување на сите барања на нашите клиенти работиме со повеке европски брендови чии модели ги застапуваме на нашиот пазар меѓу кој се: Cerva, Giasco, Stenso, MSA, 3M, Exena, Panda, TenCate, Klopman  и др.

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Во досегашната наша работа можеме да се пофалиме за ценето искуство со: ЕВН, Окта, Мермерен конбинат, Атлантик Траде, Дрога колинска, Макпетрол, Костал, Ронтис, Аптив, Рио Кафе, Електро Унион, Електролаб, Wood Mark, Орбита Транс 2000, Sara Fashion, ЈЦС Монмар и многу други.

Top